TYP BIN1500

 

 

 

 

   


NBIN1500 w


Charakterystyka płyty fundamentowej dla silosów typu BIN1500