TYP BIN1000

 

 

   
 
   
NBIN1001w

Charakterystyka płyty fundamentowej dla silosa typu BIN1000