TYP BIN500

 

 

     

 

     

 

 

  

Charakterystyka płyty fundamentowej dla silosów typu BIN500