TYP BIN10

 

 

     

  

 


Charakterystyka płyty fundamentowej dla silosów typu BIN10