Wielopunktowy pomiar temperatury w silosie


W celu zwiększenia bezpieczeństwa przechowywania zboża w silosie BIN oferuje wielopunktowy termometr STW-100, dzięki któremu możemy zmierzyć temperaturę ziarna w całej objętości silosu.SILOTERMOMETR STW-100 zbudowany jest z dwóch podstawowych zespołów: czytnika i sondy. Czytnik to wygodne urządzenie posiadające duży i wyraźny wyświetlacz, na którym użytkownik odczytuje wartość temperatury na poszczególnych czujnikach sondy pomiarowej. W drugiej linii wyświetlacza można odczytać maksymalną temperaturę w silosie. Czytnik jest wyposażony w gniazdo służące do podłączenia sondy pomiarowej.
Sonda pomiarowa zbudowana jest z czujników temperatury rozmieszczonych na jej długości co 1m. Czujniki są zamocowane do liny stalowej, której jeden koniec jest przystosowany do zamocowania w dachu silosu. Wszystkie czujniki są połączone za pomocą przewodu elektrycznego, który jest wyprowadzony poza silos i zakończony wtyczką przyłączeniową służącą do podłączenia czytnika temperatury.