Silosy większe


INFORMACJE DO POBRANIA:

SILOSY DO MAGAZYNOWANIA ZIARNA, PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE, KOSZE PRZYJĘCIOWE, SUSZARNIE PODŁOGOWE I INNE (informacja techniczno-handlowa)

 

Silosy dla przechowalnictwa o ładowności 200-2200 ton (dla pszenicy) są przeznaczone do użytkowania w dużych gospodarstwach, najczęściej jako zespoły kilku sztuk silosów tworzących nowoczesne magazyny przechowalnicze.
BIN oferuje bogatą gamę urządzeń przeznaczonych do montażu w silosach dla zapewnienia całkowitej mechanizacji oraz komfortu załadunku, rozładunku, wentylacji itp. (tabele poniżej).